logo střediska Dědina

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Logo ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR
logo IES - INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY logo Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška Logo spolehlivá firma 2017

černobíle

Rekvalifikační kurz Pracovník v kartonážní výrobě

Akreditrace k nahlédnutí zde

l. Název vzdělávací akce:

Rekvalifikační kurz PRACOVNÍK V KARTONÁŽNÍ VÝROBĚ

2. Odborný garant:

Bc. Alena Lipenská

3. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

V průběhu kurzu získá účastník potřebnou úroveň manuálních dovedností a teoretických poznatků nezbytných pro výrobu kvalitních kartonážních výrobků. Zrakově postižený absolvent je po absolvování kurzu schopný vykonávat soustavně odborné činnosti při zhotovování kartonážních výrobků. Může se uplatnit dle svých schopností v různých typech provozů v chráněných dílnách i na volném trhu práce.

Pokud je schopný si zajistit výrobní materiál, odbyt výrobků a další náležitosti, může pracovat na živnostenský list. Absolvent kurzu je kvalifikovaný pracovník, který vykonává jednoduché práce při zpracování papíru, kartonů, lepenek a tiskovin. Umí vyrábět bloky, krabice, pouzdra, kazety a desky. Umí obsluhovat jednoduché stroje a zařízení.

4. Podmínky přijetí do kurzu:

Kurz je určen pro všechny zrakově postižené občany ve věku nad 18 let, kteří absolvovali základní vzdělání.

Podmínky přijetí:

5. Učební plán:


Délka kurzu je 18 týdnů.
Teoretická část 114 hodin à 45 minutách
Praktická část 421 hodin à 60 minutách
Celkem 535 hodin

6. Organizační formy a metody výuky


Denní výuka, počet účastníků 1 - 2.
Středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování, pro všechny účastníky stravování.

Kontrolu výuky provádí ředitelka střediska a sociální pracovnice ve spolupráci s úřady práce. Při výuce využíváme metod názorně demonstračních při využití náhradních smyslů při předvádění modelů a částí předmětů. to vyústí následně v praktickou činnost s dopomocí a v závěru v samostatnou práci.


7. Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností


Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.

Cena kurzu je Kč 26 652,--

Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení. Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB - Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.

Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS! © 2010 Dědina, o.p.s. Počítadlo přístupů