logo střediska Dědina

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko
pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Logo ASOCIACE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ ČR
logo IES - INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY logo Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška Logo spolehlivá firma 2017

černobíle

Rekvalifikační kurz Pomocné práce v keramické dílně

Akreditrace k nahlédnutí zde

l. Název vzdělávací akce:

Rekvalifikační kurz keramické výroby

2. Odborný garant:

Mgr. Alice Šumová

3. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

Po absolvování kurzu keramická výroba a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má účastník kurzu základní vědomosti získané v teoretické části kurzu a praktické dovednosti tvořící náplň pracovních činností v keramické výrobě. Cílem je seznámení zrakově postiženého účastníka kurzu s různými nástroji a nářadím, naučit ho jeho používání při zpracovávání různých technik keramických výrobků. Kurz je zaměřen na individuální přístup ke klientovi, na rozvoj jeho manuálních předpokladů a výtvarných vloh. Přitom se dbá na estetickou úroveň a dokonalost zpracování výrobků.

4. Podmínky přijetí do kurzu:

5. Učební plán:


Délka kurzu je 9 týdnů.
Teoretická část 54 hodin à 45 minutách
Praktická část 216 hodin à 60 minutách
Celkem 270 hodin

6. Materiální zabezpečení organizace a metody výuky


Pracovní pomůcky:

tvořítka, vhodné nádobky, válečky na těsto, různé lišty, houba na vlhčení a ochlazování, nože, špachtle, hrnčířský kruh, keramická pec, hlína, alabastrová sádra, glazury

7. Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností


Rekvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou.

Cena kurzu je Kč 22 990,--

Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení. Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB - Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.

Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS! © 2010 Dědina, o.p.s. Počítadlo přístupů