Itinerář cesty z metra Nádraží Veleslavín do Rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina:

Po výstupu z vagonu metra ze směru Depo Hostivař vyhledejte před sebou vyfrézovanou vodící linii a otočte se doprava, jděte po nástupišti až k eskalátorům vedoucím nahoru. Projděte turnikety v přímém směru, popř. použijte opět vyfrézovanou vodící linii na druhé eskalátory. Ve vestibulu, který je poměrně hlučný a akusticky nepřehledný se ve směru asi na 11 hod nachází eskalátory označené majáčkem k společné zastávce busů 119 a 225. (Je možné od eskalátoru k eskalátoru využít vyfrézovanou drážku, která se dvakrát láme v úhlu 90stupňů, v místě druhého ohybu je umístěna ozvučená cedule s intervaly odjezdů tramvají a autobusů z této zastávky.) Po výstupu z eskalátorů na uliční úroveň využijte po pravé straně krátké kovové zábradlí, podél zábradlí zatočte doprava, po pár krocích na levé straně vyhledejte hmatnou dlažbu, která označuje první dveře autobusu.

Varianta 1 – autobus č. 119 (doba jízdy 6 minut)

Vystupte třetí zastávku s názvem Navigátorů – pozor zastávka je na znamení, po výstupu se vydejte doleva, podél pravé vodící linie, nízký obrubník, vyhledejte za pomoci hmatné dlažby sloupek ozvučeného semaforu. Přejděte čtyřproudovou silnici ulice Evropská, vprostřed „ostrůvek“ se sloupky semaforu, za přechodem se otočte doleva a držte s pravou vodící linii – rozhraní trávy a chodníku, (nízký obrubník), cesta se začne stáčet doprava za protihlukovou stěnu, za stěnou se otočte doleva a držte se pravé vodící linie podél rozhraní trávy a asfaltu. V mírném klesání dojděte k přechodu přes ulici Navigátorů, který přejděte mírně vpravo asi 12:05, (špatně znatelné obrubníky před i za přechodem), po pár krocích vpřed vyhledejte obrubník vpravo, pravá vodící linie, jednou se zatočí v úhlu 90 stupňů a dojdete až k velmi krátkému přechodu přes ulici Rubličova, za přechodem před sebou vyhledejte opět nízký obrubník, dejte se doprava, levá vodící linie, dejte se první odbočkou vlevo (asfaltová cesta do sídliště) a záhy přejděte na pravou vodící linii. Asi po 90 metrech se cesta stáčí doprava, jděte stále po ní až k přechodu přes ulici Družicová. Přejděte a pokračujte stále rovně po cestě při pravé vodící linii až do Šmolíkovy ulice, zatočte doprava (podél parkoviště) a záhy přejděte na levou vodící linii, rozhraní tráva/asfalt a dobře znějící zábradlí, podél zábradlí dojděte k zídce (zahrada střediska), je možné využít navigační majáček umístěný nad vchodem do střediska, a poté dojděte až ke kovové brance (pod ní reliéfní pás, který vede až ke vstupním dveřím do budovy, napravo od vchodu zvonek v podobě klasického vypínače)

Varianta 2 – autobus č. 225 (doba jízdy 7 min.)

Vystupte třetí zastávku s názvem Sídliště na Dědině. Po výstupu z autobusu se otočte mírně vlevo, pravá vodící linie podél rozhraní trávníku a asfaltu, rovný úsek je jednou přerušený, dojděte ke špatně znatelnému obrubníku přechodu. Za krátkým přechodem jděte pár kroků mírně do kopce stále podél pravé vodící linie, záhy zatočte doprava a jděte opět podél trávy. Vodící linie je přerušená (schody dolů k poště), míjím schody a pokračuji dál podél pravé vodící linie až ke schodům nahoru, nad schody opět pravá vodící linie podél nízkého obrubníku, jděte až ke kovovému sloupku, (zde je v případě potřeby možné odbočit doprava k Bille), v případě, že jdu do střediska pro nevidomé, se u kovového sloupku otočím doleva a přejdu přes chodník, vyhledám nízký obrubník, otočím se doprava, levá vodící linie podél nízkého obrubníku, zatočí se po chvilce mírně doleva, zvýším pozornost a vyhledám hmatný pás. Otočím se doprava, obrubník mám za zády a jdu vpřed po dlouhém hmatném pásu čočkové dlažby přes široké prostranství. Hmatný pás je jednou přerušen, vyznačení odbočky ke schodům dolů k Bille. V teplém období je na levé straně slyšet vodotrysky, případně hučící ventilaci z podzemních garáží. Po skončení hmatného pásu dojdu až k obrubníku, pravá vodící linie podél obrubníku, zatočím doprava stále podél obrubníku a přecházím na levou vodící linii, nízký obrubník , následují tři přerušení vodící linie, první je odbočka k popelnicím, druhá k paneláku, třetí k popelnicím. Orientační znak na pravé straně – základní škola. Vodící linie se zatočí u odpadkového koše doleva do parku, mírné stoupání. Levá vodící linie podél trávy. Delší úsek do kopce. Travnatá část se zatočí doleva, v tomto místě je třeba se soustředit, odpojit se od vodící linie a jít vpřed přes křižovatku parkových cest. Za křižovatkou vyhledám levou vodící linii podél trávy a kovového dobře znějícího nízkého zábradlí, případně najdu kovové sloupky bránící vjezdu aut, stále levá vodící linie, rovný úsek, jedno přerušení, podél zábradlí dojděte k zídce, (zahrada střediska), je možné využít navigační majáček umístěný nad vchodem do střediska, a poté dojděte až ke kovové brance, (pod ní reliéfní pás, který vede až ke vstupním dveřím do budovy, napravo od vchodu zvonek v podobě klasického vypínače).