Popis trasy ze zastávky Sídliště Na Dědině do střediskapro nevidomé Dědina – ve směru z centra

Linky tram 20, 26, bus 191, 910

Po výstupu zatočte doleva a po pravé straně najdete
zábradlí. Jděte podél něho až na konec, zastavte,
zatočte 90° doprava a stojíte na pravé straně přechodu
– auta zde přijíždějí z pravé strany.

Přejděte a za přechodem dohledejte hmatný pás
(uprostřed za přechodem). Po krátkém přerušení
(odbočka vpravo k jinému přechodu) pokračujte
v přímém směru po hmatném pásu k druhému
přechodu (přes silnici vedoucí k parkovišti – méně
frekventovaná).

Obrubník od silnice je hůře hmatný, jsou téměř ve stejné úrovni, pouze asi 1cm rozdíl, tudíž dbejte zvýšené opatrnosti. Za přechodem opět dohledejte hmatný pás a pokračujte po něm přímo, mírně do kopce. Na konci hmatného pásu pokračujte v tomto směru, až před sebou dohledáte obrubník – budete ho mít po levé straně.

Minete odbočku ke vchodu do paneláku a pokračujete ke schodům nahoru (vlevo je nájezd pro kočáry, přejděte si mírně vpravo, abyste měli zábradlí po levé ruce). Nad schody pokračujete podél levého obrubníku, minete odbočku k paneláku.

Po několika metrech za ní, se obrubník stáčí doleva k hmatnému pásu, stočíte se 90° doprava na hmatný pás (obrubník budete mít za sebou).

Po hmatném pásu jdete do mírného kopce v přímém směru asi 30m. Na jeho konci pokračujte dál v daném směru, asi po třech metrech dojdete na konec chodníku – obrubník dolů. Často u okraje obrubníku parkují auta a přesahují do chodníku. Stočíte se v pravém úhlu doleva a podél obrubníku vpravo dojděte k jeho rohu, zatočte podél něj doprava a zároveň šikmo přejděte k levému obrubníku, pokračujte podél něj.

Minete dvě odbočky k popelnicím (mírné zvýšení terénu doleva), mezi nimi je odbočka k paneláku. Za druhými popelnicemi se chodník ze zámkové dlažby napojí na asfalt, zatáčíte doleva a dál pokračujete do kopce po levé straně – trávník.

Až dojdete k přerušení trávníku, pokračujte v daném směru a přejděte dvě poměrně široké odbočky, první je cesta ze zámkové dlažby, druhá je asfalt na rovině. Musíte jít krátce do kopce (ne rovina), po několika metrech najdete vlevo trávník a zábradlí ve výšce asi půl metru nad zemí.

Podél levé linie (trávník a zábradlí přejde v zídku střediska) dojdete až ke středisku, před brankou je hmatný pás. Ten vás dovede až ke vstupním dveřím (dva menší schody před vstupem). Po pravé straně ve výšce 1,5m dohledejte zvonek a přivolejte službu, která vám přijde otevřít.