Sociálně terapeutické dílny

  • Kartonážní dílna
  • Košíkářská dílna
  • Tkalcovská dílna
  • Keramická dílna
  • Dílna drátování
  • Sociální poradenství
  • práce s PC

Kartonážní dílna

Všechny dílny navštěvují klienti z různých programů.
Sociální rehabilitace – v dílnách probíhá výcvik hmatu jako náhradního smyslu.
Pracovní rehabilitace – v dílnách probíhá testování týkající se budoucího pracovního zaměření klientů.
Rekvalifikace – v dílnách probíhá konkrétní rekvalifikační kurz individuální formou práce klient – instruktor.

V kartonážní dílně klienti v rámci pracovní rehabilitace získávají dovednosti při práci s papírem, lepenkou – tj. učí se stříhat, lepit a zároveň se zdokonalují jejich hmatové dovednosti. Pod vedením instruktora vyrábějí různé jednoduché kartonážní výrobky – bloky, desky, krabičky, pouzdra a kazety. V tomto oboru se mohou následně i rekvalifikovat, v dílně probíhá testovábní budoucího pracovního zaměření. Dílna je vybavena pákovými nůžkami a lisem. Nácvik dovednosti probíhá individuálně, 1 instruktor a maximálně 2 klienti. Cílem procesu je objevovat radost z práce, rozvoj hmatu a jemné motoriky.


Košíkářská dílna

Do této dílny přicházejí potencionální zájemci o rekvalifikační kurz. Zjišťujeme jejich předpoklady pro budoucí pracovní zaměření a zároveň rozvíjíme i jejich manuální dovednosti. Někteří z našich klientů tuto činnost později provádějí jako volnočasovou aktivitu. U klienta rekvalifikanta probíhá výuka dle dohody s příslušným úřadem práce a akreditace MŠMT. V dílně jsou zřízena i společensky účelná pracovní místa. Absolventi rekvalifikace zde získávají řemeslnou zručnost, zrychluje se produktivita práce a rozšiřuje se sortiment jejich výrobků. Ty prodáváme za příznivé ceny ve středisku i na různých akcích.


Tkalcovská dílna

Klienti se podle svých schopností zapojují do výroby koberců, tkaných deček a podložek – sedáků. V dílně tkáme na tkalcovských stavech, rámečcích a kolíkových stávcích. Důležitou součástí práce je také příprava materiálu jako stříhání zbytků látek, třídění přízí, motání klubíček. Někteří klienti v rámci rozvoje jemné motoriky navlékají i korálky. Klienti rekvalifikačního kurzu pracují dle učebních osnov schválených MŠMT. Výrobky z tkalcovské dílny prodáváme za příznivé ceny na různých prodejních akcích i přímo ve středisku.


Keramická dílna

Naši keramickou dílnu tvoří tři místnosti. V první se věnujeme tzv. modelování z volné ruky a modelování podle formy. Vytváříme různé misky, sošky a drobné výrobky jako kuličky, korálky a knoflíky. Klienti vytvářejí i reliéfní obrázky a tématicky zaměřené vánoční nebo velikonoční drobnosti.

V druhé místnosti máme hrnčířský kruh a dva sochařské stojany na vytváření výrobků větších rozměrů, při práci je využívána Axmanova technika hmatového modelování.

Celý proces výroby keramiky je zakončen v třetí místnosti, v té je umístěna keramická pec na výpal a police na výrobky. Výrobky prodáváme za příznivé ceny na různých prodejních akcích a přímo ve středisku.


Dílna drátování

Klienti přicházejí do dílny vyzkoušet si úroveň svých manuálních dovedností, učí se pracovat s dráty, kamínky a korálky a vytvářejí drátované lahve, misky hrníčky, šperky a další drobné výrobky (vánoční ozdoby, věšáčky). Práce v dílně je i přípravou na budoucí možnou rekvalifikaci.


Sociální poradenství

Klientům z kurzu pracovní rehabilitace pomáháme při podávání žádostí o kompenzační pomůcky a žádostí na nácvik obsluhy PC.

Dominantní činností sociální pracovnice je účast na výběru vhodného zaměření rekvalifikace a následného pracovního uplatnění našeho klienta. Podílíme se na jednáních klientů s ÚP v místě bydliště a pomáháme jim řešit případná nedorozumění. Často se řeší otázky jejich sociálního zázemí, pomáháme jim řešit otázky bydlení a kontaktu s poskytovateli pro ně potřebných služeb v místě bydliště.