Rekvalifikační kurz Dráteník/drátenice

Akreditrace k nahlédnutí zde

1. Název vzdělávací akce:

Rekvalifikační kurz Dráteník/drátenice

2. Odborný garant:

Iveta Wurmová

3. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

V průběhu kurzu získá absolvent potřebné dovednosti a teoretické poznatky nezbytné pro vytváření výrobků z drátů. Po absolvování kurzu je schopen zrakově postižený drátovat lahve, misky, vytvářet šperky a různé drobné výrobky (např. věšáčky).

Může se uplatnit dle svých schopností v chráněném prostředí i na volném trhu práce. Pokud je schopný zajistit si materiál a odbyt výrobků může pracovat i na živnostencký list.

4. Podmínky přijetí do kurzu:

Kurz je určen pro těžce zrakově postižené občany ve věku nad 18 let, kteří absolvovali základní vzdělání.

Vstupní předpoklady:

  • lékařské potvrzení, které vyloučí postižení horních končetin.
  • ZPS z důvodů zrak. postižení.
  • základní dovednosti sebeobsluhy
  • samostatný pohyb s bílou holí
  • prověření úrovně hmatového vnímání

5. Učební plán:

Délka kurzu je 9 týdnů.
Teoretická část – 90 hodin à 45 minutách
Praktická část – 181 hodin à 60 minutách
Celkem 271 hodin

6. Materiální zabezpečení organizace a metody výuky

  • počet účastníků kurzu – maximálně 2 osoby dle stupně zrakového postižení
  • středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování
  • středisko Dědina zajišťuje pro všechny účastníky stravování
  • kontrolu činnosti vyučujícího zajišťuje ředitelka střediska a soc. pracovnice ve spolupráci s úřady práce

Metodou práce je komunikativní přístup ke klientovi, který má charakter dialogu. Dále je využíváno metod názorně demonstračních při zapojení náhradních smyslů klienta (předvádění modelů a částí předmětů). To vše vyústí v praktickou činnost klienta a v závěru v samostatnou práci.

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností:

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.
Část teoretická – ústní zkouška z materiálů a technologie
Část praktická – výroba jednoho kusu drátovaného předmětu dle zadání zkušební komise.

Cena kurzu je 21 590,– Kč

Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení. Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB – Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.