Rekvalifikační kurz Pomocné práce v keramické dílně

Akreditrace k nahlédnutí zde

l. Název vzdělávací akce:

Rekvalifikační kurz keramické výroby

2. Odborný garant:

Alice Šumová

3. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

Po absolvování kurzu keramická výroba a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má účastník kurzu základní vědomosti získané v teoretické části kurzu a praktické dovednosti tvořící náplň pracovních činností v keramické výrobě. Cílem je seznámení zrakově postiženého účastníka kurzu s různými nástroji a nářadím, naučit ho jeho používání při zpracovávání různých technik keramických výrobků. Kurz je zaměřen na individuální přístup ke klientovi, na rozvoj jeho manuálních předpokladů a výtvarných vloh. Přitom se dbá na estetickou úroveň a dokonalost zpracování výrobků.

4. Podmínky přijetí do kurzu:

 • lékařské potvrzení, které vyloučí těžké postižení páteře, horních končetin a poruchy jemné motoriky. Dále vadí chronické a alergické onemocnění kůže horních končetin a těžká chronická a alergická onemocnění dýchacích orgánů
 • Produktivní věk, ZPS z důvodů zrak. postižení.
 • Vstupní test zaměřený na:
  • samostatný pohyb
  • základní dovednosti sebeobsluhy a prostorové orientace
  • úroveň hmatového vnímání

5. Učební plán:

Délka kurzu je 9 týdnů.
Teoretická část 54 hodin à 45 minutách
Praktická část 216 hodin à 60 minutách
Celkem 270 hodin

6. Materiální zabezpečení organizace a metody výuky

 • počet účastníků kurzu – maximálně 2 osoby dle stupně zrakového postižení
 • středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování
 • středisko Dědina zajišťuje pro všechny účastníky stravování
 • kontrolu činnosti vyučujícího zajišťuje ředitelka střediska a soc. pracovnice ve spolupráci s úřady práce

Pracovní pomůcky:

tvořítka, vhodné nádobky, válečky na těsto, různé lišty, houba na vlhčení a ochlazování, nože, špachtle, hrnčířský kruh, keramická pec, hlína, alabastrová sádra, glazury

7. Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností

Rekvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou.

 • část teoretická – technologické postupy při zpracovávání hlíny a keramické výrobě
 • část praktická – výroba 1 kusu dle zadání komise

Cena kurzu je Kč 22 990,–

Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení. Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB – Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.