Rekvalifikační kurz Pomocné práce v tkalcovské dílně

Akreditrace k nahlédnutí zde

l. Název vzdělávací akce:

Rekvalifikační kurz Pomocné práce v tkalcovské dílně

2. Odborný garant:

Kateřina Dočkalová

3. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

Absolvování kurzu tkalcovská výroba a úspěšné vykonání závěrečné zkoušky umožní zrakově postiženému pracovně se uplatnit při ručním zpracování textilních materiálů. Metodika vychází z vývoje zpracování rostlinných či živočišných vláken – od provázků k jemnějším a tudíž i slabším materiálům. Do výuky jsou zařazeny předtkalcovské a tkalcovské techniky.

4. Podmínky přijetí do kurzu:

 • lékařské potvrzení, které vyloučí těžké postižení horních končetin, poruchy jemné motoriky a alergická onemocnění kůže horních končetin
 • zájemce o kurz musí být v produktivním věku zrakově postižený, držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P. může být registrován jako uchazeč, nebo zájemce o zaměstnání u úřadu práce v místě bydliště
 • uchazeči se podrobí vstupnímu testu zaměřenému na
  a) základní dovednosti sebeobsluhy
  b) prostorovou orientaci a samostatný pohyb
  c) úroveň hmatového vnímání

5. Učební plán:

Délka kurzu je 19 týdnů.
Teoretická část 194 hodin à 45 minutách
Praktická část 388 hodin à 60 minách
Celkem 582 hodin

6. Materiální zabezpečení organizace a metody výuky

 • počet účastníků kurzu – maximálně 2 osoby dle stupně zrakového postižení
 • středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování
 • středisko Dědina zajišťuje pro všechny účastníky stravování
 • kontrolu činnosti vyučujícího zajišťuje ředitelka střediska a soc. pracovnice ve spolupráci s úřady práce

Pracovní pomůcky a materiál:

tkalcovský stav, tkalcovský rám, kazetky, přípravky na zapiastkovou techniku, různé druhy textilií na zpracování

7. Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností

Rekvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou.

 • část teoretická – dle osnovy
 • část praktická – výroba jednoho kusu dle zadání komise

Cena kurzu je Kč 29 442,–

Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení s celostání platností. Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB – Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.