Uživatel služby

Sociální služby ve středisku využívají těžce zrakově postižení a nevidomí občané.

Jedná se o osoby:

 • se zrakovým postižením
 • s kombinovaným postižením vždy v kombinaci se zrakovým postižením
 • s chronickým onemocněním vždy v kombinaci se zrakovým postižením

Věková kategorie uživatelů služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Kdo se může stát naším uživatelem služby:

 • občan, který ztratil své původní zaměstnání v důsledku ztráty nebo vážného poškození zraku v  produktivním věku;
 • občan s dlouhodobým těžkým zrakovým postižením, který již vykonával své povolání za zvlášť upravených podmínek, toto zaměstnání však ztratil a nyní se snaží nalézt nové;
 • mladistvý těžce zrakově postižený od dětství, který se připravoval na své povolání ve speciální škole nebo učilišti, ale z důvodu specifických potřeb trhu práce v jeho regionu zaměstnání nenalezl;
 • zrakově postižený, který má kombinovaný defekt (mentální, tělesný) a je předpoklad, že po rehabilitaci a zácviku na jednoduchou manuální činnost bude schopen samostatného života a uplatní se i po stránce pracovní.