Rekvalifikační kurz Pracovník v kartonážní výrobě

Akreditrace k nahlédnutí zde

1. Název vzdělávací akce:

Rekvalifikační kurz Pracovník v kartonážní výrobě

2. Odborný garant:

Bc. Alena Lipenská

3. Charakteristika a cíl vzdělávací akce:

V průběhu kurzu získá účastník potřebnou úroveň manuálních dovedností a teoretických poznatků nezbytných pro výrobu kvalitních kartonážních výrobků. Zrakově postižený absolvent je po absolvování kurzu schopný vykonávat soustavně odborné činnosti při zhotovování kartonážních výrobků. Může se uplatnit dle svých schopností v různých typech provozů v chráněných dílnách i na volném trhu práce.

Pokud je schopný si zajistit výrobní materiál, odbyt výrobků a další náležitosti, může pracovat na živnostenský list. Absolvent kurzu je kvalifikovaný pracovník, který vykonává jednoduché práce při zpracování papíru, kartonů, lepenek a tiskovin. Umí vyrábět bloky, krabice, pouzdra, kazety a desky. Umí obsluhovat jednoduché stroje a zařízení.

4. Podmínky přijetí do kurzu:

Kurz je určen pro všechny zrakově postižené občany ve věku nad 18 let, kteří absolvovali základní vzdělání.

Podmínky přijetí:

 • Lékařské potvrzení, které vyloučí těžké postižení horních končetin, poruchy jemné motoriky a alergické onemocnění kůže horních končetin.
 • Budoucí účastník kurzu musí mít ZPS a být zaregistrován na Úřadu práce v místě bydliště jako uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci.
 • Budoucí účastník se podrobí vstupnímu testu zaměřenému na:
  • Základní dovednosti sebeobsluhy
  • Prostorovou orientaci a samostatný pohyb
  • Úroveň hmatového vnímání

5. Učební plán:

Délka kurzu je 18 týdnů.
Teoretická část 114 hodin à 45 minutách
Praktická část 421 hodin à 60 minutách
Celkem 535 hodin

6. Organizační formy a metody výuky

Denní výuka, počet účastníků 1 – 2.
Středisko Dědina zajišťuje pro mimopražské účastníky ubytování, pro všechny účastníky stravování.
Kontrolu výuky provádí ředitelka střediska a sociální pracovnice ve spolupráci s úřady práce. Při výuce využíváme metod názorně demonstračních při využití náhradních smyslů při předvádění modelů a částí předmětů. to vyústí následně v praktickou činnost s dopomocí a v závěru v samostatnou práci.

7. Způsoby a formy ověření získaných znalostí a dovedností

Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.

 • část technologická – technologické postupy a materiály
 • část praktická – výroba 1 kusu dle zadání komise

Cena kurzu je Kč 26 652,–

Po absolvování zkoušky obdrží účastník kurzu osvědčení. Středisko Dědina získalo v projektu IES CERTIFIKACE rating BB – Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Na základě toho si každý absolvent může požádat o vydání mezinárodního certifikátu.