Popis trasy ze zastávky Dědina (konečná tram 20,26) do Střediska pro nevidomé Dědina

Po výstupu z tramvaje přejděte rovně k vodící linii. Tramvaj na konečné zastavuje na dvou místech – buď dojede dál (za přechod, častěji) a vy po výstupu z prvních dveří u řidiče budete mít před sebou zábradlí (je krátké asi jeden metr), pokud budete více vpravo, zaznamenáte před sebou frézované vodící pruhy, metr za nimi už je vozovka – v tom případě zatočíte doprava (vozovku uslyšíte vlevo, vpravo jsou koleje) a vlevo budete mít vodící linii, po které dojdete k přechodu (střídá se zábradlí a frézované pruhy – v cestě je sloup, odpadkový koš, minete zastávkovou budku). Od zastávkového označníku je to k přechodu asi 30m. Stočíte se 90° doleva a stojíte v levé části přechodu.

Tramvaj může zastavit také před přechodem (zastávka označena jako občasná) – v tom případě po výstupu dojdete rovně k vodící linii (obrubník) a zatočíte doleva, vpravo budete mít obrubník, za ním je asi dvoumetrový pás trávy, oddělující perón zastávky od vozovky. Dojdete k přechodu, stočíte se doprava v pravém úhlu, kolmo k němu.

Přechod je označen signálním a varovným pásem, přecházíte dvě vozovky, oddělené uprostřed ostrůvkem, kde lze zastavit. Na prvním přechodu přijíždí auta zleva, na druhém zprava.

Za přechody pokračujte v přímém směru, lze se chytit vpravo obrubníku, vlevo je odbočka – chodník a dojděte ke schodům. Schody jsou uprostřed rozdělené asi 2m podestou, vpravo je nájezd pro kočáry, proto si přejděte vlevo. Nad schody pokračujte podél pravého kraje obrubníku (vlevo je cesta členitá, hůře hmatná – vjezdy ke garážím, vchody do paneláku), cestou minete dvě lampy a za druhou dohledáte signální pás přechodu, otočíte se k němu 90° doprava. Přechod je široký asi 4m, dlouhý asi 10m, uprostřed předělen zaparkovanými auty (po pravé i levé straně).

Za přechodem zatočíte doleva a po pravé vodící linii (živý plot) pokračujete v přímém směru. Budete míjet tři vchody a vjezdy do domu svažující se vpravo. Pokračujte v přímém směru, dále následuje vpravo travnatá plocha a chodník se velmi mírně stáčí doprava. Jste v ulici Šmolíkova, do střediska je to ještě přibližně 200m v přímém směru.

Za travnatou plochou budete míjet výměníkovou stanici, která je vbočena asi dva metry doprava, za ní pokračuje zídka s plotem. Pokračujete v přímém směru po pravé straně, podél zídky, střídá se s plechovými vraty, v přerušeních jsou výklenky pro popelnice, nezacházíte. Budete míjet vpravo školku, na jejím konci přejdete v přímém směru odbočku vpravo (chodník mezi školkou a střediskem) a dál pokračujete podél zídky střediska (asi 50m, střídá se opět s plechovými vraty, výklenek na popelnice), až dojdete k hmatnému pásu před brankou do střediska pro nevidomé Dědina.

Hmatný pás vás dovede až ke vchodu do střediska , před vchodem jsou dva schody, jeden malý, za ním trochu větší. Po pravé straně na stěně (přibližně ve výšce 1,5m) dohledejte zvonek označený Braillovým písmem a přivolejte službu, která Vám přijde otevřít.