Itinerář z metra Stodůlky do Střediska pro nevidomé na Dědině:

Pokud jedete do Střediska pro nevidomé po trase B ze směru Černý most, je nejjednodušší vystupovat na zastávce Stodůlky z přední části soupravy metra. Po výstupu před sebou vyhledejte vyfrézovanou drážku na nástupišti, otočte se doprava a dojděte k pevným schodům nahoru. Držte se při pravé straně schodiště, které je rozdělené jednou podestou. Nad schody vyhledejte pravou vodící linii, která vás dovede k otevřeným kovovým proskleným dveřím, po cestě možná zaznamenáte automat na kávu. Projděte prosklenými dveřmi vpřed bez vodící linie až ke stěně, otočte se doleva, držte se pravé vodící linie, která se bude několikrát stáčet, po cestě zaznamenáte trafiku. Pokračuji podél pravé vodící linie až k pevným schodům na uliční úroveň, pod schody je možné použít akustický orientační majáček. Stoupám při pravé straně, schody jsou opět rozděleny jednou podestou. Nad posledním schodem se otočte o 90stupňů doprava a jděte vpřed směrem k silnici, vyhledejte obrubník a po pravé straně sloupek, který podpírá střechu zastávky. Není zde běžný stojan s odpadkovým košem a jízdními řády, ale jen tento sloupek.

Po výstupu z autobusu se otočím doprava a jdu podél přístřešku zastávky, který mám na levé straně. Na chodníku můžu použít neoficiální vodící linii v podobě prasklého asfaltu, který tvoří dvě kolejnice. Již nyní je dobré si spustit ozvučení semaforu pro lepší orientaci. Kolejnice mě dovede k čočkové dlažbě před přechodem, vyhledám sloupek semaforu, otočím se doprava a stojím před přechodem – špatně znatelný obrubník – nájezd pro kočárky. Přejdu a za přechodem ihned vyhledám levou vodící linii – střídání asfaltu a trávníku. Vodící linie se stáčí doleva k přechodu bez semaforu, přejdu si na pravou stranu a opět vyhledám špatně znatelný obrubník. Za přechodem případně najdu sloupek, který je možné obcházet zprava i zleva. Jdu mírně do kopce podél PVL, zatočím doprava opět podél trávy. VL je přerušená schody k poště, je možné je použít jako VL nebo jít bez VL v přímém směru. Pokračuji dál podél PVL, tráva až pod poslední schod. Vystoupám podél PVL schody. Nad schody opět PVL, jdu až ke kovovému sloupku, vlevo v bok, otočím se o 90° a přecházím na druhou stranu, LVL podél nízkého obrubníku, zatočí se po chvilce doleva a vyhledám hmatný signalizační pás, obrubník mám za zády a jdu vpřed po hmatném pásu, dlouhý úsek přes široké prostranství. Hmatný pás je jednou přerušen, vyznačení odbočky ke schodům k Bille. V teplém období je na levé straně slyšet vodotrysky, případně hučící ventilaci z podzemních garáží. Signalizační pás se o 90° stáčí doleva, opouštím chůzí vpřed hmatný pás bez VL!, vyhledám obrubník, PVL,koncovka hole je pod obrubníkem, podél obrubníku zatočím doprava, stále podél obrubníku, pár kroků. Přecházím na LVL, následují tři přerušení vodící linie, první je odbočka k popelnicím, druhá k paneláku, třetí k popelnicím. Vodící linie je nízký obrubník. Orientační znak na pravé straně – základní škola. VL se zatočí u odpadkového koše doleva do parku, mírné stoupání. LVL podél trávy. Delší úsek do kopce. Travnatá část se zatočí doleva, v tomto místě je třeba se soustředit, odpojit se od VL a jít v před, bez VL, přecházím křižovatku širokých parkových cest, posléze stoupám pár metrů do kopce, případně najdu kovové sloupky bránící vjezdu aut a dohledám LVL, tráva, nízké kovové zábradlí, rovný úsek, jedno přerušení zábradlí i travnatého pásu. Dojdu až k betonové zdi, plotu Střediska pro nevidomé, v tomto místě je umístěná informační tabule Střediska pro nevidomé. (Zde je možné zkusit rozeznět orientační majáček nad vchodem do střediska.) Stále podél zdi, jedno zatočení VL doleva, dojdu až ke kovovým vjezdovým vratům pro auta, následují vrátka pro pěší, vyznačená na chodníku ještě hmatným signalizačním pásem, který vede až ke vchodovým dveřím do budovy střediska.