Itinerář ze stanice metra Petřiny do Střediska pro nevidomé Dědina:

Varianta 1 – autobus č 191 (doba jízdy 10 min.)

(Pokud přijedete tramvají 1 nebo 2, vystupte na zastávce Petřiny a ze stejného místa nastupte do autobusu 191)

Pokud přijedete metrem, je nejvýhodnější cestovat v posledním vagónu soupravy metra. Po výstupu, ze směru Depo Hostivař, před sebou vyhledejte vyfrézovanou vodící linii, dejte se doleva a za pomoci navigačního majáčku najděte eskalátory nahoru. Po výstupu z eskalátorů jděte vpřed do prosklených kovových dveří, vycházíte na ulici, pokračujte ve stejném směru chůze a po pravé straně vyhledejte navigační pás z čočkové dlažby, který vás dovede až k přechodu. Je třeba přejít jeden jízdní pruh a následně dvoje tramvajové koleje, za kterými zatočte doprava na nástupiště tramvají a autobusů. (Doporučujeme využít pomoci náhodného kolemjdoucího k vyhledání nástupiště.) Nastupte do autobusu a vystupte šestou zastávku Sídliště na Dědině. Po výstupu z autobusu se otočte mírně vlevo, pravá vodící linie podél rozhraní trávníku a asfaltu, rovný úsek je jednou přerušený, dojděte ke špatně znatelnému obrubníku přechodu. Za krátkým přechodem jděte pár kroků mírně do kopce stále podél pravé vodící linie, záhy zatočte doprava a jděte opět podél trávy. Vodící linie je přerušená (schody dolů k poště), míjím schody a pokračuji dál podél pravé vodící linie až ke schodům nahoru, nad schody opět pravá vodící linie podél nízkého obrubníku, jděte až ke kovovému sloupku, (zde je v případě potřeby možné odbočit doprava k Bille), v případě, že jdu do střediska pro nevidomé, se u kovového sloupku otočím doleva a přejdu přes chodník, vyhledám nízký obrubník, otočím se doprava, levá vodící linie podél nízkého obrubníku, zatočí se po chvilce mírně doleva, zvýším pozornost a vyhledám hmatný pás. Otočím se doprava, obrubník mám za zády a jdu vpřed po dlouhém hmatném pásu čočkové dlažby přes široké prostranství. Hmatný pás je jednou přerušen, vyznačení odbočky ke schodům dolů k Bille. V teplém období je na levé straně slyšet vodotrysky, případně hučící ventilaci z podzemních garáží. Po skončení hmatného pásu dojdu až k obrubníku, pravá vodící linie podél obrubníku, zatočím doprava stále podél obrubníku a přecházím na levou vodící linii, nízký obrubník , následují tři přerušení vodící linie, první je odbočka k popelnicím, druhá k paneláku, třetí k popelnicím. Orientační znak na pravé straně – základní škola. Vodící linie se zatočí u odpadkového koše doleva do parku, mírné stoupání. Levá vodící linie podél trávy. Delší úsek do kopce. Travnatá část se zatočí doleva, v tomto místě je třeba se soustředit, odpojit se od vodící linie a jít vpřed přes křižovatku parkových cest. Za křižovatkou vyhledám levou vodící linii podél trávy a kovového dobře znějícího nízkého zábradlí, případně najdu kovové sloupky bránící vjezdu aut, stále levá vodící linie, rovný úsek, jedno přerušení, podél zábradlí dojděte k zídce, (zahrada střediska), je možné využít navigační majáček umístěný nad vchodem do střediska, a poté dojděte až ke kovové brance, (pod ní reliéfní pás, který vede až ke vstupním dveřím do budovy, napravo od vchodu zvonek v podobě klasického vypínače).