Finanční dar na pořízení modelu lidského těla

Logo Moneta  Money BankMONETA Money Bank, a.s. nám v rámci Programu podpory potřebných darovala v srpnu 2020 částku 158.000,- na zakoupení Oboupohlavního modelu anatomie svalstva. Za darovanou částku jsme pořídili výše uvedený model, který je jednou z nejlepších učebních pomůcek na trhu. Model znázorňuje v nejvyšších detailech uložené povrchové i hluboké svaly, hlavní cévy, tkáně a orgány. Model bude využíván při výuce v akreditovaném kvalifikačním kurzu Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví. Obliba tohoto kurzu ze strany nevidomých a slabozrakých stále roste. Za podporu našich služeb a finanční dar děkujeme.

Foto pořízeného modelu

Foto pořízeného modelu

(fotografie jsou zveřejněny se souhlasem všech zúčastněných)