Znovu otevření masáží v našem středisku.

Od 19.5.2021 opět otevíráme masáže v našem středisku.

Objednat se lze na tel. čísle: 778 527 875

Masáže budou uskutečňovány za přísných epidemiologických podmínek.

Při prokázání:

a) jsem v době 3 dnů před uskutečněním návštěvy absolvoval/a antigenní test či RT-PCR test s negativním výsledkem, datum a čas testu

b) jsem v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal/a onemocnění COVID-19, datum počátku onemocnění

c) mám vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

Bc. Naděžda Modráčková
ředitelka střediska
V Praze, dne 19.5.2021